Litt ustø på beina ennå, men vi er bare 19 dager da!