Valpene er nå 6 uker og det meste skal utforskes - lekes med og testes ut.......