"Kose stund".
 Her er det mye som skal prøves, læres og forstås!🤒😲