NSchK avd. Oslo's MH 13.10.12 i Nittedal.
Moment: Overaskelse

Ikke la deg "lure" til å trene på dette!!!!

Mentaltestene : Karaktertest (K-test), Mental Hundebeskrivelse (MH som kun er en beskrivelse og ikke test) og Funksjonsanalyse (FA/ F-test) er noe man ikke skal trene på.
De er "verktøy" for å se hvordan hunden er satt sammen mentalt og kan bl.a.være til stor hjelp når man skal finne en avlspartner.

Litt om hva vi driver med innen adferd og mentalitet !

Sverre er en av landets mest erfarende innen adferd og mental analyse av hund (alle raser).
Han ble på slutten av 70-tallet godkjent karaktertest dommer og i 1980 godkjent funksjonsanalyse dommer. Siden har MH (mental hundbeskrivelse) kommet og han er selvfølgelig også NKK godkjent beskriver for dette.

Ved siden av å dømme ved div. mentaltester i hele landet - er han også instruktør for utdanning av figuranter - testledere og dommere.

Sverre hjelper alltid når hundeførere tar kontakt vedrørende "problemer" eller når man "står fast " enten det ligger på innlæring eller adferd.....Usikker

Kos og ros kommer godt med!

Lise er NKK godkjent figurant og testleder for alle NKK´s mentaltester og er også NKK godkjent MH beskriver og Karaktertest dommer.

Har du spørsmål eller problemer med din hund ....
Vi prøver alltid å hjelpe så langt vi kan......Smiler

Vi anbefaller alle å ta Karaktertest, MH og/eller Funksjonsanalyse på sin hund (så sant den har orginalt registreringsbevis)

Bildet er fra NSchK avd. Oslo's MH den 13.10.12 i Nittedal