Vi lager ganske mange rare lyder som onkel Ebos ikke helt kjenner ennå!